האזינו לדיאלוגים מתוך הספר, בכל פרק שני דיאלוגים. כל דיאלוג מלווה בהסברים ותרגילים.

האזינו לברכות מתוך משחק הקלפים.