משחק רביעיות של מילים זהות בערבית ובעברית. דרך נפלאה לשחק וללמוד ממה שכבר יודעים. מילים זהות בעברית ובערבית אבל קטגורויות בערבית בלבד, ככה לומדים מההקשר ומתוך משחק


55 60-8.33%
  • משלוח: