משחק רביעיות של מילים זהות בערבית ובעברית. דרך נפלאה לשחק וללמוד ממה שכבר יודעים. מילים זהות בעברית ובערבית אבל קטגורויות בערבית בלבד, ככה לומדים מההקשר ומתוך משחק


49 60-18.33%
  • משלוח: