רוצה לתמוך בעשייה המקרבת בין העמים ופותחת את הלבבות לעתיד טוב יותר? תרומות יקדמו את הספר והמיזמים הנלווים לו

50

סכום התרומה